มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”


เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน 

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 

3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือไอโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  

>>> www. https://www.xn--b3caa1e2a7e2b0h2be.com/ <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ