กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด  pic

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลด

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ