กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาว์โหลด

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาว์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาว์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลด

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ