ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

RMUTR_IA_Activily_Date_4-Sep-2558

 

นักศึกษาโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation Educational and Cultural Exchange Program between NYP From Singapore & RMUTR From Thailand) จาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธไมตรี…..

>>> อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ <<<