การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558

RMUTR_IA_Activily_Date_04-Sep-2558

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อ                       1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ……

>>> อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ <<<