การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

RMUTR_IA_Performance Monitoring Plan 2558_Date_1-30 Apr 2558

              นางสาวชาคริยา  รักไทย นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่ศาลายา

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<